Schronisko dla Nieletnich w Gackach jest placówką podległą organizacyjnie Ministrowi Sprawiedliwości, który jest organem prowadzącym. Funkcjonuje od 2005-01-01 na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2004-10-08 (Dz.Urz.M.S.2004.8.29).
Schronisko dla Nieletnich w Gackach jest schroniskiem zwykłym dla chłopców, kierowanych przez sądy rodzinne na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 roku w sprawach nieletnich (Dz.U.2010.33.178 – tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami). Działalność Schroniska oparta jest na Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2001.124.1359 – tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami).