Programy wychowawcze

Schronisko dla Nieletnich w Gackach oraz pracownicy będący autorami opracowanych, wdrożonych i realizowanych programów wychowawczych, edukacyjnych oraz terapeutycznych zastrzegają sobie pełne prawa autorskie do tych programów. W związku z pojawiającymi się próbami przywłaszczenia idei i założeń poniższych programów Schronisko dla Nieletnich w Gackach zmuszone będzie podejmować wszelkie prawem przewidziane środki do ochrony praw autorskich.

Schronisko dla Nieletnich w Gackach prowadzi oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjne w oparciu szeroką ofertę grupowych i indywidualnych zajęć wychowawczych w internacie, zajęć dydaktycznych w szkole i warsztatach szkolnych. Zajęcia te wzbogacane są dodatkowo o działalność kół zainteresowań i warsztatów:

– koło sportowe,

– koło informatyczne,

– koło fotograficzne,

– warsztaty plastyczne.

Ponadto w Schronisku dla Nieletnich w Gackach nieletnim mogą uczestniczyć w zajęciach wielu nowatorskich form oddziaływań i programów. Są to między innymi:

 1. Międzynarodowy Program „Animaltherapy”; nowatorski i autorski program o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym, dzięki któremu nieletni uczą się zachowań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania społecznego.

             W związku z realizowanym programem „Terapia z udziałem zwierząt” została opracowana prezentacja oraz film pt. „Przemoc wobec zwierząt”. Prezentacja oraz film mogą być wykorzystane przez pracowników placówek resocjalizacyjnych w zajęciach wychowawczych. Prezentacja jest udostępniona poniżej natomiast dla osób zainteresowanych zaprezentowaniem problemu przemocy wobec zwierząt jest  możliwe udostępnienie filmu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z wychowawcą Tomaszem Kopciarą. Film zawiera drastyczne fragmenty i nie powinien być oglądany bez nadzoru osób dorosłych.

Przemoc wobec zwierząt

 1. Program zajęć „Socjoterapia”; zajęcia w czasie których nieletni mogą uczyć się podstawowych kompetencji społecznych, kontrolować swoje zachowania społeczne i rozwijać zachowania prospołeczne.
 2. Program zajęć „Doradztwo zawodowe”; zajęcia rozwijające umiejętności zachowania niezbędne na rynku pracy, których celem jest zwiększanie szans na zdobycie zatrudnienia w przyszłości.
 3. Program „Arteterapia”; cykl zajęć wykorzystujących różne techniki plastyczne w celach terapeutycznych, rozwijających sferę poznawczą oraz zwiększających umiejętność kontrolowania własnych emocji.
 4. Program „Filmoterapia”; nowatorski program edukacyjno-terapeutyczny, w trakcie którego nieletni w inny sposób mogą zdobyć wiedzę ułatwiającą funkcjonowanie społeczne.

 1. Program „Sporty wodne”; autorski program opracowany w celu ukazywania nieletnim alternatywnych i społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu, rozwijający jednocześnie ich zainteresowania.
 2. Program „Człowiek dla Ziemi, Ziemia dla Człowieka”; rozwijający i kształtujący zachowania oraz postawy proekologiczne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania społecznego we współczesnym świecie.

 1. Program „Kuchnia regionalna”; program wzbogacający ofertę dydaktyczną w zakresie przygotowania zawodowego w kierunkach związanych z zawodami gastronomicznymi.
 2. Program „Feniks II”; program wychowawczo-terapeutyczny opracowany został dla nieletnich wychowanków placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, a także dla pracowników tych placówek. Przesłaniem nadrzędnym Programu „FENIKS II” jest pomoc nieletnim wychowankom placówek resocjalizacyjnych, wychowawczych i socjoterapeutycznych w procesie readaptacji społecznej z wykorzystaniem terapii dźwiękiem. Program „FENIKS II” w wielu obszarach bazuje na założeniach metody Instytutu Petera Hessa z Niemiec i realizowany jest przez wykwalifikowanych pracowników.

 1. Program „Malwa”; program edukacyjno-wychowawczy wspomagający proces resocjalizacji i readaptacji nieletnich z elementami hortiterapii

 1. Program „Bliżej Gwiazd”; program edukacyjno -wychowawczy którego głównym celem jest pobudzenie naturalnej ciekawości i wyobraźni naszych wychowanków jak również wzbogacenie ich o wiedzę na temat Wszechświata w którym żyjemy.

 1. Program „Młodzi Patrioci”; Program kształtujący wśród wychowanków postawy patriotyczne i aktywne postawy obywatelskie.

Ponadto Schronisko dla Nieletnich w Gackach realizuje programy wdrażane przez Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości, współfinansowane ze środków Uni Europejskiej.

logo_efs_kapital_ludzki

W ramach tych programów nieletni podnoszą swoje kompetencje społeczne związane z podjęciem w przyszłości pracy zarobkowej i readaptacją społeczną. Szczegółowych informacji o realizowanych w Schronisku dla Nieletnich w Gackach programach udzielają jego Pracownicy.

 zakaz-palenia

W Schronisku dla Nieletnich w Gackach obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania wyrobów tytoniowych. Wszyscy nieletni umieszczani w Schronisku nie palą papierosów.