Oferty pracy

Na podstawie decyzji Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Gackach z dnia 2019-06-28 prowadzony jest nabór na stanowiska nauczycieli w niepełnym wymiarze zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Leszczach niżej wymienionych przedmiotów:

– historia

– wiedza o społeczeństwie

– geografia

– biologia

– matematyka

– fizyka.

Kwalifikacje nauczycieli ubiegających się o zatrudnienie określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.2017 poz.1575 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Schroniska dla Nieletnich w Gackach w godzinach pracy.