Majątek Schroniska dla Nieletnich w Gackach

Schronisko dla Nieletnich w Gackach zostało utworzone w 2005r. Powierzchnia, na której Schronisko jest usytuowane wraz z boiskiem sportowym wynosi 0,6665 ha.
Główny budynek  Schroniska został wybudowany w latach 1966/67 i mieścił się w nim internat dla uczniów przyzakładowej Szkoły Zawodowej. Po modernizacji – w roku 2005 budynek został zaadaptowany na potrzeby Schroniska dla Nieletnich.
Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2674m² i podzielona została na:

  1. Internat, w którym znajdują się cztery grupy wychowawcze dla 44 Wychowanków. W skład pomieszczeń każdej  grupy wychowawczej wchodzą trzy sypialnie, świetlica, pokój zainteresowań, szatnia, pokój wychowawców, sanitariat.W skład internatu wchodzą również gabinety: pielęgniarski i stomatologiczny  oraz sala konferencyjna.
  2. Szkoła. Na terenie szkoły znajdują się pracownie: humanistyczna, matematyczna, przyrodnicza, informatyczna, językowa; pracownie do przyuczenia zawodu: gastronomiczna, stolarska, ślusarska, stolarsko-ślusarska; gabinet dyrektora szkół, pokój nauczycielski, biblioteka, sanitariaty.
  3. Blok żywieniowy z zapleczem,
  4. Pomieszczenia administracyjno – biurowe,
  5. Pomieszczenia gospodarcze (magazyny, kotłownia, pralnia, pomieszczenie agregatu prądotwórczego, pomieszczenie kierowcy i konserwatora).
W 2008 roku dobudowany został budynek  sali  gimnastycznej  z  zapleczem  socjalnym  i  gospodarczym (garaże, siłownia, magazyn sprzętu sportowego, łazienka), o powierzchni użytkowej 714,40 m²
Właścicielem obiektów jest Skarb Państwa.
W skład majątku Schroniska wchodzą ponadto:
Samochody  osobowe:
  • Polonez  Kombi           –   rok  produkcji  –  2000
  • Opel  Vivaro  Kombi     –   rok  produkcji   – 2012