W dniu 12 października 2021r. po raz kolejny w naszej placówce odbyła się prelekcja na temat zasad udzielenia pierwszej pomocy, co jest efektem realizacji w Schronisku programu wychowawczo-dydaktycznego „Pierwszy do pierwszej pomocy”.

Celem zajęć jest podnoszenie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, nabywanie umiejętności przeprowadzenia w sposób prawidłowy reanimacji (masaż serca, oddech ratowniczy), wdrażanie wychowanków do zachowań prospołecznych,  uwrażliwianie ich na potrzeby drugiego człowieka.