Aktualnie wiadomym jest, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale według WHO zdrowie jest stanem pełnego/całkowitego dobrego samopoczucia/dobrostanu  fizycznego, psychicznego i społecznego. Ważnym aspektem kondycji człowieka jest jego samopoczucie psychiczne. W ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego nasi wychowankowie uczestniczyli w prelekcji, połączonej z warsztatami promującymi ochronę zdrowia psychicznego i poznawali możliwości korzystania z pomocy profesjonalistów, jak np.  psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, terapeuta uzależnień.