Wakacyjne spotkania z dźwiękiem

                Jak co roku w okresie wakacyjnym  wychowankowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach terapeutyczno-relaksacyjnych z wykorzystaniem mis dźwiękowych. Jest to jedna z form realizacji programu „Dźwięki nowego życia”. Podczas sesji wychowankowie poddawani są oddziaływaniu mis dźwiękowych i gongów. Jej zadaniem jest wprowadzenie człowieka w stan głębokiego relaksu, ukojenia, uczucia zanurzenia się
w płynących wibracjach. Program te wspiera inne podejmowane oddziaływania wychowawcze realizowane w Schronisku poprzez budowanie zaufania do pracowników i minimalizowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych.