W okresie wakacyjnym po raz kolejny w naszej placówce odbyły się zajęcia terapeutyczne  w ramach realizowanego programu „Dźwięki nowego życia”. Wychowankowie  mogli przeżyć wibracje dźwięków przenikających ciało, uwalniających od stresów, lęków i nagromadzonych blokad. Zajęcia prowadzone w naszej placówce indywidualnie jak i grupowo doskonale relaksują, powodując wyciszenie. W pracy z wychowankami o różnym stopniu nadpobudliwości to doskonała forma wsparcia działań resocjalizacyjnych.