Wakacyjne spotkania z dźwiękiem

           W okresie wakacyjnym po raz kolejny w naszej placówce odbyły się zajęcia terapeutyczne  w ramach realizowanego programu „Dźwięki nowego życia”. Wychowankowie  mogli przeżyć wibracje dźwięków przenikających ciało, uwalniających od stresów, lęków i nagromadzonych blokad. Zajęcia prowadzone w naszej placówce indywidualnie jak i grupowo doskonale relaksują, powodując wyciszenie. W pracy z wychowankami o różnym stopniu nadpobudliwości to doskonała forma wsparcia działań resocjalizacyjnych.

Wakacyjny turniej w badmintona

            Wychowankowie w miesiącu lipcu rozgrywali emocjonujący turniej
w badmintona, gdzie mieli możliwość podnoszenia swoich umiejętności w tej dyscyplinie sportu. Wszystkim biorącym udział gratulujemy dużego zaangażowania i rywalizacji w duchu fair-play, jak również dalszych sukcesów na tym polu. 

„Pierwszy do pierwszej pomocy”

           Nasi wychowankowie po raz kolejny, w ramach idei promowania krwiodawstwa i krwiolecznictwa i realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego „Pierwszy do pierwszej pomocy”, uczestniczyli w zajęciach, których celem jest m.in. wzrost świadomości potrzeby donacji krwi. Cykl wakacyjnych zajęć został uwieńczony konkursem wiedzy, a najlepsi mogli liczyć na cenne nagrody.

        Składamy serdeczne podziękowania pracownikom RCKiK w Kielcach, za dotychczasową współpracę, liczne materiały promocyjne, pakiety edukacyjne i gadżety (smycze, notesy,  długopisy, opaski itp.), przekazane na rzecz naszych wychowanków.

Wakacje w Klubie Kon-Tiki

        Dzięki wieloletniej współpracy z pińczowskim Klubem Wodnym Kon-Tiki nasi wychowankowie mogą aktywnie spędzać czas nad wodą. Do dyspozycji mają żaglówki kajaki, rowerki wodne i wiele innych atrakcji. Wszystkie zajęcia organizowane na terenie klubu odbywają się oczywiście pod bacznym okiem ratowników WOPR

„Nitką malowane”

         Wychowankowie Schroniska dla Nieletnich w Gackach od wielu lat pod opieką Kierownika Internatu – Pana Pawła Smagóra rozwijają swoje zainteresowania i doskonalą w nauce wyszywania metodą haftu matematycznego. Nieletni  początkowo do tej techniki plastycznej podchodzą z dystansem. Jednak gdy już poznają metodę pracy z „igłą i nitką” przekonują się szybko, że jest to rodzaj „sztuki”. A co to ten haft matematyczny – to doskonalenie zdolności manualnych, pobudzanie wyobraźni przestrzennej, myślenia abstrakcyjnego, rozwijanie umiejętności komponowania i przewidywania efektu końcowego. W czasie wykonywania prac wychowankowie wyciszają się, relaksują i doskonalą  koordynację wzrokowo-ruchową. Rezultaty przechodzą najśmielsze oczekiwania.
            Wykonane prace biorą bardzo często udział w różnego rodzaju konkursach wewnętrznych, wojewódzkich i ogólnopolskich na których, autorzy prac otrzymują liczne wyróżnienia, wysokie miejsca i nagrody.

 

Prace plastyczne wykonane przez wychowanków

Schroniska dla Nieletnich w Gackach

 

Konkurs Umiejętności Kulinarnych

W czerwcu w naszej placówce po raz pierwszy został zorganizowany Konkurs Umiejętności Kulinarnych. Udział w nim wzięli wszyscy wychowankowie naszego Schroniska. Konkurs polegał na samodzielnym przygotowaniu posiłku z określonych produktów które znajdowały się na osobnym stole. Konkurs przebiegł w miłej i przyjemnej atmosferze, duża kreatywność i pomysłowość naszych wychowanków przysporzyła Jury wiele trudności podczas wyłonienia zwycięscy. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy konkursu z niecierpliwością przystąpili do konsumpcji osobiście przyrządzonych posiłków.

ROZWIJAMY NASZE ZAINTERESOWANIA!

        Przebywając w Schronisku możemy uczestniczyć w różnego rodzaju formach zajęć wychowawczych i terapeutycznych. Chętnie rozwijamy swoje zdolności manualne podczas wykonywania prac plastycznych w ramach realizowanego programu „Młody twórca”. Poznajemy różne techniki plastyczne. Często sami nie jesteśmy świadomi jakie posiadamy zdolności. Nasze prace są często wyróżniane w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. Część wykonanych przez nas dzieł zostaje przekazywana na różnego rodzaju aukcje, a my możemy być dumni z siebie, że pomagamy.

CO SŁYCHAĆ W NASZYM OGRODZIE?

            W tym trudnym dla nas wszystkich czasie (okresie pandemii) możemy korzystać z bogactwa naszego ogrodu. Sezon wiosenny 2020 roku został rozpoczęty już kilka tygodni temu. W ramach realizowanego od kilku lat programu wychowawczo-terapeutycznego „Malwa” wychowankowie mogą przebywać w otoczeniu pięknych roślin. Podczas zajęć poznają różne gatunki roślin ozdobnych, wykonują prace porządkowe (plewienie, sadzenie, przycinanie itp.) Jednak największą korzyścią jest przebywanie w otoczeniu kwiatów i krzewów, które pozytywnie wpływają na organizm młodego człowieka.

„Szlakiem Ponidzia”

             Wychowankowie  Schroniska dla Nieletnich w Gackach w ramach programu edukacyjno – wychowawczego „Szlakiem Ponidzia” w dniu 17.02.2020r. uczestniczyli w zajęciach poza terenem placówki. Pierwszym punktem była prelekcja na temat szkodliwości oraz zagrożeń, jakie niesie bezmyślne wypalania łąk i pastwisk. Odbyła się ona w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich. Następnie, podczas wycieczki wychowankowie podziwiali krajobrazy nad rzeką Nidą, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, zwiedzali zabytki kultury materialnej na terenie parku w Chrobrzu oraz jego najbliższej okolicy.

 

 

„Film resocjalizujący”

     Wychowankowie  Schroniska dla Nieletnich w Gackach biorą udział w zajęciach w ramach programu „Film resocjalizujący”. Zajęcia odbywają się w Kinie Moskwa w Kielcach pod nazwą „Kino Szkoła”.   W dniu 19.02.2020r. odbył się wyjazd na film pt. „Old Boys”. Temat zajęć: „W świecie, w którym wszystko jest zmyślone… tylko my jesteśmy prawdziwi”. Wychowankowie przed seansem brali także udział w prelekcji związaną  z tematyką zajęć.