SCHRONISKO DLA NIELETNICH W GACKACH Blog

Konkurs Umiejętności Kulinarnych

W czerwcu w naszej placówce po raz pierwszy został zorganizowany Konkurs Umiejętności Kulinarnych. Udział w nim wzięli wszyscy wychowankowie naszego Schroniska. Konkurs polegał na samodzielnym przygotowaniu posiłku z określonych produktów które znajdowały się na...

ROZWIJAMY NASZE ZAINTERESOWANIA!

        Przebywając w Schronisku możemy uczestniczyć w różnego rodzaju formach zajęć wychowawczych i terapeutycznych. Chętnie rozwijamy swoje zdolności manualne podczas wykonywania prac plastycznych w ramach realizowanego programu „Młody twórca”. Poznajemy różne...

CO SŁYCHAĆ W NASZYM OGRODZIE?

            W tym trudnym dla nas wszystkich czasie (okresie pandemii) możemy korzystać z bogactwa naszego ogrodu. Sezon wiosenny 2020 roku został rozpoczęty już kilka tygodni temu. W ramach realizowanego...

„Szlakiem Ponidzia”

             Wychowankowie  Schroniska dla Nieletnich w Gackach w ramach programu edukacyjno – wychowawczego „Szlakiem Ponidzia” w dniu 17.02.2020r. uczestniczyli w zajęciach poza terenem placówki. Pierwszym punktem była prelekcja na...

„Film resocjalizujący”

     Wychowankowie  Schroniska dla Nieletnich w Gackach biorą udział w zajęciach w ramach programu „Film resocjalizujący”. Zajęcia odbywają się w Kinie Moskwa w Kielcach pod nazwą „Kino Szkoła”.   W dniu 19.02.2020r. odbył się...

Terapia dźwiękiem w resocjalizacji

      Od kilku lat w naszej placówce prowadzone są systematycznie zajęcia terapeutyczne z wychowankami  z wykorzystaniem mis dźwiękowych oraz gongów. Zajęcia odbywają  są w formie  indywidualnej lub grupowej przez przeszkolonych pracowników. Nasze...

„Pierwszy do pierwszej pomocy”

W dniu 13 stycznia 2020r. po raz kolejny w naszej placówce odbyła się prelekcja na temat zasad udzielenia pierwszej pomocy, co jest efektem realizacji w Schronisku programu wychowawczo-dydaktycznego „Pierwszy do pierwszej pomocy”. Celem zajęć...

DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

            Nasi wychowankowie po raz kolejny, w ramach  realizacji programu wychowawczo-edukacyjnego „Pierwszy do pierwszej pomocy”, promując idee krwiodawstwa i krwiolecznictwa przygotowali liczne prace plastyczne – głównie plakaty, promujące tą,...

„Pasja Profesja Powołanie”

W dniu 21-25 października 2019 w Schronisku obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019. W tym roku jest o zatytułowany  „Pasja Profesja Powołanie”. W związku z tym w Schronisku z inicjatywy psychologa, doradcy zawodowego zaplanowane są...